מגדלי הצעירים, תל אביב

שני מגדלי מגורים  בגובה 46 ו- 40 קומות הכוללים  486 יחידות דיור ושש קומות משרדים ומסחר תרבות ופנאי.
יזם: קבוצת רוכשים בניהול קבוצת חג'ג' ואור סיטי נדל"ן.
מתכנן:  משרד יסקי מור סיוון.
היקף פרויקט: כ- 150,000 מ"ר.