מסירת הפרויקט וליווי שנת הבדק 
 
  • קבלת העבודה הגמורה מהקבלנים השונים.
  • טיפול, מעקב ופיקוח אחר תיקון הליקויים. 
  • מסירת הפרויקט ליזם.
  • קבלת תכניות עדות וספרי אחזקה מהקבלנים השונים.
  • קבלת ערבויות הבדק מהקבלנים השונים.
  •  ליווי וייעוץ ללקוח בשנת הבדק.
  •  פיקוח ומעקב אחר תיקוני שנת הבדק.