נגישות 
  

סל השירותים הניתן ע"י דגש הורחב וכולל גם ייעוץ בנושא נגישות מבנים, תשתיות וסביבה. 
הייעוץ מבוצע תוך הקפדה על מתן שירות מהיר ויעיל, אמין ומודע לדרישות היזמיות והאדריכליות הקיימות בכל פרויקט. 
הניסיון והרקע העשיר שלנו באדריכלות, ניהול פרויקטים ובפיקוח מנחה אותנו בעת מתן ייעוץ בכל ההיבטים הללו והתוצאה בהתאם, ברגישות, בנחישות ובנגישות.
השירותים שלנו כוללים:

 

 

  • ליווי בקשות להיתר ובקרה על תכניות העבודה ופיקוח עליון בזמן הביצוע (כולל אישורים להיתר, לטופס 2, טופס 4 ולרישוי עסקים).
  • סקרי נגישות למבני ציבור קיימים ועסקים קיימים, תכנון חלופות להתאמתם.
  • ייעוץ לתכנון אדריכלי בהתאמה לדרישות החוק והתקנות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לצרכי המשתמשים ולליקויים שונים בהנגשת סביבה.
  •  סקרי נגישות למקום שאינו בניין.
  •  הכנת תכניות אב ותכניות עבודה סקטוריאליות לנושא הנגישות, תכנון החלה הדרגתית ודיווח לרשויות.