ייעוץ הנדסי יזמי
 
  • בדיקות היתכנות ראשוניות.
  • ייצוג הנדסי של היזם מול הגורמים הרלוונטיים.
  • ייעוץ וליווי הכנת הפרוגרמה לפרויקט.
  • סיוע בעריכת סקר סיכונים לפרויקט.
  • הקמת מערכת נהלים לתכנון, רישוי וביצוע הפרויקט.
  • ייעוץ ובחירת האדריכל, מתכננים ויועצים לשלבי התכנון השונים וסיוע בעריכת הסכמי התקשרות עימם. 
  • הכנת לוח זמנים שלדי לתכנון וביצוע הפרויקט. 
  • הכנת אומדן לפרויקט ע"פ הפרוגרמה המתוכננת.
  • ליווי וסיוע למזמין בקבלת ובטיפול בהיתרים מול הרשויות.
  • ייעוץ בהכנת דו"ח אפס.